Mellisa Grasiona

Är:
5 år
Född:
onsdag den 19 december 2018
Kön:
Hona
Färg:
SIB f 09
Kull:
Test
Resultat
Datum
Titrichomonas foetus
Negativ
maj 2019
PKD
normal
dec 2019
PKD
negativ
dec 2019
PK def
negativ
dec 2019
HCM
normal
dec 2019
Giardia
Negativ
maj 2019
FIV/FeLV
Negativ
apr 2019
Dilution
DD (not carrier)
dec 2019
Cryptosporidium
Negativ
maj 2019
Colorpoint
CC (not carrier)
dec 2019
Blodgrupp
A or AB, does not carry b
dec 2019
Agouti
a/a non-agouti (solid)
jan 2020