Milashkas logo

Förlossningen

Förlossningen

Förberedelser

Gör iordning en bolåda på en lugn, trygg och varm plats, ca 22-23°C ca 4-7 dagar innan förlossningen. Bädda med något lagom mjukt, ex. ett örngott med frottéhandduk inuti. Placera gärna ut flera bolådor så honan får välja.

Bolådan bör inte vara för stor, då hon gärna vill ta spjärn mot väggen när hon föder. Honan kan byta plats inför födseln för att hon inte trivs eller på grund av att hon har blivit störd. Detta kan leda till en förlängd dräktighet

Se till att juvren är fria från päls, ev. kan man klippa bort lite päls om katten är långhårig.

Se till att ha hemma

 • Bolåda i ordning och bäddad
 • Rena tunna frottéhanddukar
 • Värmedyna el. värmeflaska
 • hushållsvåg, digital
 • Nagellack
 • Penna och block
 • Klocka
 • Glidslem eller vaselin
 • Jodopax 2% till navelsträngarna
 • Latex/nitril handskar engångs
 • Sug, för att suga ur slem från mun/svalg och nos
 • Modersmjölkersättning för stödmatning
 • Nappflaskor eller spruta/pipett samt nappar
 • steril sax
 • peang eller tråd
 • extra filt efter förlossningen, bädda rent
 • Avfallspåse
 • telefonnummer till veterinär
 • transport bur redo, om akutsnitt

För anteckningar om

 • när förvärkarna börjar
 • när fostervattnet går, om man ser det
 • födslotid när kattungarna kommer, 1:an, 2:an osv.
 • Markeringar av nagellack på tassarna, för att veta vem som är vem
 • kön
 • vikt
 • notera även om problem uppstår för att ha om veterinär ska tillkallas

Förlossningen börjar

Dräktigheten är normalt 63-68 dygn men vanligast är 65 dygn.

Förlossningen tar oftast 2-6 timmar, men upp mot 12 timmar är inte ovanligt.

Var beredd från dag 63 att förlossningen kan sätta igång.

Tecken på förlossning har börjat är

 • kroppstemperaturen sjunker en grad till ca 37,5°C, ca 12-24 timmar efteråt brukar förlossningen komma igång
 • Magen blir mjuk och sidorna sjunker ned, fostren läggar sig annorlunda och honan ser smalare ut
 • Honan tvättar sig ofta i stjärten
 • En del katter äter mindre eller inget alls innan förlossningen
 • Vissa blir lösa i magen
 • Juvren fylls med mjölk 24-48 timmar före förlossning
 • Honan blir orolig, rastlös och bäddar
 • Hon kanske hämtar dig...
 • När slemproppen (gulvit seg)går så föder hon inom en vecka.
 • Klar eller blodig flytning, förlossning kan sätta igång men kan även dröja ett dygn.
 • Fostervattnet går, då kommer första helst inom 30 min.

Öppningsstadiet

Innan förlossningens startar så måste livmodern öppna sig. Öppningsverkarna vidgar livmoderhalsen. Man ser inte det på honan, men om man lägger handen på magen, kan man känna hårda sammandragningar. Honan tycks känna sig obekväm och kan sitta och titta mot magen. Hon kan visa sig rastlös, tvätta sig ofta samt ge ifrån sig höga rop.

Flämtningar, kräkningar och att hon går omkring kan också förekomma, men det finns honkatter som inte visar några beteendeförändringar alls. De vätskefyllda fosterblåsorna pressas framåt under värkarbetet. Klara flytningar kan emellanåt ses från slidan. Innan framfödandet av ungarna ökar honans beteendet att bygga bo, hålla främlingar och andra katter på avstånd samt att söka en skyddad miljö.

Bobyggandet brukar ses 12-48 timmar innan själva förlossningen. Minst 12 timmar innan förlossningen sker, brukar temperaturen gå ned till 37,5°C. Mot slutet av denna fas lägger hon sig i boet och kurrar högt. Sammandragningarna förstärks och förekommer allt oftare. Öppningsstadiet pågår vanligen mellan 2-24 timmar, men kan pågå upp till 36 timmar, då ofta hos förstagångs föderskor, men kroppstemperaturen får inte stiga i detta skede utan måste fortsätta vara låg. Ibland ser man slemproppen stötas ut precis före nedkomsten. Lätt blodblandad vätska kan komma.

Utdrivningsstadiet

Andra stadiet är utdrivningsstadiet och det är då ungarna föds.

Har honan en eller flera av dessa tecken så har fas 2 startat;

 • Fostervätska syns vilket innebär att en fosterblåsa har spruckit
 • Sammandragningar syns på buken
 • Kroppstemperaturen återgår till det normala

Det är normalt att honan kan visa svaga och oregelbundna krystvärkar i upp till 2 timmar och ibland i upp till 4 timmar innan den första ungen föds. När ungen passerar genom livmoderhalsen och vagina uppstår starka, synbara sammandragningar som tydliga vågor utefter magen. Hon får ofta inåtvänd blick och spinner kanske högt. Strax innan kattungarna föds kommer värkarna med 2 minuters mellanrum.

Den första ungen föds oftast inom en timme från att fas 2 påbörjats och är vanligen täckt av fosterhinnor. När första ungen föds, ger honan vanligtvis ifrån sig högljudda rop. Den första ungen tar ofta längst tid att föda och hela kullen är oftast född inom 2-6 timmar efter att den första kattungen kommit. Ibland kan det ta upp till 12 timmar. En förlossning bör inte pågå mer än 24 timmar på grund av riskerna det medför för både fostren och honan.

Varje kattunge har sin egen fostersäck och ett fostervatten avgår per unge. Kattungarna föds med huvudet först eller bakbenen först, båda helt normalt. Tiden emellan ungarna varierar mellan 5-120 minuter. Ibland tar honan en paus för att vila sig, 1-2 timmar. Att föda fram ett dött foster är otroligt jobbigt och tar lång tid.

När fosterblåsan syns kommer kattungen inom 15 min.

Tiden innan första kattungen varierar avsevärt. Så länge honan mår bra och inget vatten gått, så avvaktar man. De flesta kattungarna föds med huvudet först (2/3), men 1/3 föds med fötterna först. Svårt läge är om svansen/sätet kommer först.

När en unge blivit född avlägsnar honan moderkakan, navelsträngen, slickar sig kring könsöppningen och gör ren kattungen. En del honkatter diar sina ungar samtidigt som förlossningen fortgår. Mjölk kan pressas ut från juvren 24-48 timmar före förlossningen.

Honan äter vanligen upp moderkakorna och det inget som säger att det gynnar/missgynnar henne men honan bör undvika att äta fler än en eller två placentor då alltför många kan orsaka diarré och kräkningar.

Kontakta veterinär

 • Fostervatten har gått för mer än 2-3 timmar sedan och ingenting händer
 • Honan har varit i utdrivningsstadiet i mer än 12 timmar
 • Om kraftiga krystvärkar pågått mer än 20- 30 min
 • Om honan krystat (utdrivnings skede) mer än 2 timmar och inget händer
 • Om krystvärkarna upphör
 • Om krystvärkar ej återkommer efter 2 timmar och kattungar finns kvar
 • Om honan är utmattad och har kvar ungar i magen
 • Synlig unge som tar mer än 20-30 min att föda fram
 • Om honan får feber, högre än 39.5°C
 • Oavbrutna blödningar syns från könsorganen
 • Honan har rödbruna flytningar och ingen unge har fötts inom 2-4 timmar. Det tyder då på att moderkakan håller på att separera från livmoderväggen
 • Om fostervätskan är gröngul och illaluktande
 • Om inte alla moderkakor kommit ut inom 4-6 timmar, håll räkningen på antalet!
 • Kroppstemperaturen har varit nere och vänt och det inte finns några tecken på att utdrivningsstadiet har påbörjats. Detta får inte pågå längre än 48 timmar
 • Honan har gått mer än 65 dagar sedan sista parningen och fortfarande inte visar några tecken på att förlossningen ska sätta igång
 • Allmäntillståndet hos honan är påverkat
 • Om hon inte tar hand om sina kattungar eller att deras allmäntillstånd är påverkat

Efterbördsstadiet samt avnavling

Efterbörden eller moderkakan kommer 5-15 minuter efter ungen. En efterbörd per kattunge, håll räkningen så inget blir kvar och se till att alla moderkakor är hela. En del honor brukar äta upp moderkakan innan hon avnavlar kattungen. Om honan inte avnavlar så får man hjälpa till.

 • Ta bort fosterhinnorna
 • Klipp av navelsträngen

Nyp tag runt navelsträngen ca 5-10 cm från ungen (ej närmare än 2 cm), tills blodflödet avstannar och slit av navelsträngen med händerna (ha handskar på) eller klipp av med steril sax. Slutar det inte blöda kan man knyta med tandtråd eller sytråd. Navelsträngarna bör fuktas med jodopaxlösning eller klorhexidinlösning för att förebygga infektion.

Om kattmamman inte hinner ta bort alla hinnor från kattungens ansikte, så får man hjälpa till själv. Det är viktigt att andningsvägarna blir fria.

Om en unge har fastnat

Föds ungen med huvudet först så brukar den sällan fastna. Om ungen däremot föds baklänges och fastnar så kan man behöva hjälpa till. Man ska då nypa tag i skinnet på ungens rygg, gärna med en tygbit att hålla i för att få bättre grepp. Nyp ett ordentligt tag! Man får aldrig dra i ett bakben. Dra utåt, nedåt när honan har krystvärkar.

 • Nyp tag i skinnet på ungens rygg
 • Dra utåt, nedåt när honan har krystvärkar

Tänk på att dra i den vinkel även om honan ligger. Ungar som har suttit fast, bör alltid slungas eftersom risken är stor att de fått i sig fostervatten.

Om ungen INTE andas/ verkar livlös

Näsborrar, mun och svalg torkas rent från fostervatten med en torr handduk eller pipett. I undantagsfall kan vätskan avlägsnas genom att kattungen tas i kupade händer, så att den får stöd under huvud och nacke, och varsamt slungas i en båge. Slungning av kattungar bör undvikas om det inte är absolut nödvändigt, på grund av risken för whiplash- och hjärnskador. Andningen kan komma igång genom att kattungen torkas energiskt. Milt tryck på bröstkorgen kan göra så att ungen börjar försöka andas. Om ungen inte andas, men hjärtat slår, så bör gnuggandet och masserandet av bröstkorgen fortgå.

Om inte hjärtat slår kombineras konstgjord andning och yttre hjärtmassage som görs med tumme och pekfinger på sidorna av bröstkorgen. Det ska göras med en hastighet av 1-2 slag/sekund med pauser för andning.

 • Ta bort fosterhinnorna
 • Klipp av navelsträngen
 • Torka ren nos och mun från fostervatten
 • Öppna ungens mun och dra ner tungan från gommen
 • massera
 • Slunga ungen
 • Man kan prova att lägga ungen i en skål med ljummet vatten och med huvudet ovanför och massera bröstkorg och mage

Uppehåll i förlossningen

Det händer att förlossningen ta en till flera dagar. En orsak kan vara miljöfaktorer som gör att honan vill flytta sina framfödda ungar till en ny plats. I undantagsfall kan hon välja att avvisa dem. När första ungen blivit född kan värkarbetet ibland göra ett uppehåll på mellan 12-24 timmar. Honan diar då sin kattunge, äter, vilar och beter sig som att förlossningen var över. Kvarvarande ungar föds oftast levande och utan svårigheter senare när värkarbetet startar igen. Fenomenet betraktas inte som onormalt. Om honan föder en stor kull kan hon låta värkarna upphöra och vila i mer än 2 timmar mellan födseln av två ungar.

Slungning

 • Lägg en bit frotté eller annat tyg i din ena handflata
 • Lägg ungens rygg mot tyget med huvudet ifrån dig, huvudet ska ha stöd av dina fingrar
 • Kupa andra handen över kattungen med även lite tyg över nosen som kan absorbera vätskan
 • Håll armarna rakt ut i ögonhöjd
 • Sväng armarna snabbt ned mot golvet, mot dina knän
 • Vänd ungen med huvudet nedåt, innan den tas upp om det finns vätska runt munnen
 • Torka bort fostervatten
 • Massera hårt och bestämt över ungens rygg och sidorna
 • Slunga igen, massera och nyp i skinnet
 • Slunga minst 5 ggr
 • Vid rossling- fortsätt att massera

Energi till honan

 • Blanda 1 dl grädde, 1 msk druvsocker och en äggula
 • Nutri-Cal, högkalori pasta
 • vatten med druvsocker
 • äggula med druvsocker
 • mjölkersättning

Märkning av ungarna med nagellack på tassen

 • 1:an omärkt
 • 2:an märkt vä framtass
 • 3:an märkt hö framtass
 • 4:an märkt vä baktass
 • 5:an märkt hö baktass
 • 6:an märkt båda framtassarna
 • 7:an märkt båda baktassarna

Mer information i vår dräktighetskalender